Osnovne informacije in kontaktni podatki:

Naziv:   NSA podjetje za svetovanje in trženje, d.o.o., Ljubljana
    NSA d.o.o., Ljubljana
Naslov:   Cesta Andreja Bitenca 100, 1000 Ljubljana
     
ID številka za DDV:   SI44387792
Matična številka:   5647029
Transakcijski račun:   GORENJSKA BANKA D.D. SI56 0700 0000 3206 910
INTESA SANPAOLO D.D.   SI56 1010 0004 8731 825
Številka vložka v sodni register:   11838000, z dnem 04.06.1992
Šifra dejavnosti:   51.420 (Trg.na debelo z oblačili, obutvijo)
Zastopa brez omejitev:   NADLER PRIMOŽ
     
Telefon:   01 510 16 41
Telefax:   01 510 16 42
GSM:   041 637 430
E-pošta:   nsa@nsa.si
     
Osnovni kapital:   194.615,00 EUR
Številka vpisa v sodni register:   1/1838/00